Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Keuken Spuiterij Salland

Keuken Spuiterij Salland onderdeel van Hoogeslag Totaal Interieur waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en Keuken Spuiterij Salland zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Keuken Spuiterij Salland respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites, producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen Keuken Spuiterij Salland hebben toegang tot de persoonsgegevens. Keuken Spuiterij Salland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Keuken Spuiterij Salland via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.

Heeten, 3 juni 2018


1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Keuken Spuiterij Salland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Keuken Spuiterij Salland of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Keuken Spuiterij Salland heeft achtergelaten.
Keuken Spuiterij Salland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam (*)
- Postcode, adres (*)
- Woonplaats (*)
- Uw telefoonnummer (*)
- Uw e-mailadres (*)
Deze gegevens moeten verplicht (*) ingevoerd worden op de website, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de juiste gegevens hebben om u te kunnen bereiken.
Keuken Spuiterij Salland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Keuken Spuiterij Salland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

2. WAAROM KEUKEN SPUITERIJ SALLAND GEGEVENS NODIG HEEFT

Keuken Spuiterij Salland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan  Keuken Spuiterij Salland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst an een opdracht.


3. HOE LANG KEUKEN SPUITERIJ SALLAND BEWAART

Keuken Spuiterij Salland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden u gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

 

4. DELEN MET ANDEREN

Keuken Spuiterij Salland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor;
•  de uitvoering van een overeenkomst met u
•  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


5. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Keuken Spuiterij Salland worden noodzakelijke/ functionele cookies geplaatst en worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd. Dit wordt gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Keuken Spuiterij Salland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens bevatten geen informatie over u persoonlijk.
Wat wordt bijgehouden; hoeveel bezoekers, geografische herkomst, pagina’s, apparaten, verkeersbronnen, zoekmachines, landen en totalen, datum, views en views per bezoeker.

 

6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hti-heeten.nl
Keuken Spuiterij Salland zal zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Keuken Spuiterij Salland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hoogeslag Totaal Interieur op via
info@hti-heeten.nl
https://www.keukenspuiterijsalland.nl is een website van Keuken Spuiterij Salland – Mark Hoogeslag - onderdeel van HTI
Postadres onderaan deze pagina

 

7. PRIVACY BELEID VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Keuken Spuiterij Salland zijn verbonden. Keuken Spuiterij Salland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Keuken Spuiterij Salland adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.


8. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze onlinedienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Keuken Spuiterij Salland is als volgt te bereiken:
Postadres: IJzerweg 5, 8111 CW Heeten
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58196005
Telefoon: 06 510 60 447
E-mailadres: info@hti-heeten.nl


Contactpersoon:
Mark Hoogeslag


Bijlage geïntegreerde diensten op de website

Facebook

Automatische login en advertenties

Jouwstats

Automatische login